OVER ONS

iLumiZ staat voor helderheid, doeltreffendheid, licht. Het aantal grote bedrijven en bureaus dat tegenwoordig een steeds groeiende hoeveelheid aan cursussen aanbiedt is vandaag de dag ontelbaar. "Wij zien door de bomen het bos niet meer", is iets wat onze klanten ons dagelijks zeggen. "Is goedkoop wel goed genoeg, en is duur altijd beter?" Met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van Veiligheid en Kwaliteit is het ons steeds duidelijker geworden dat wij voor veel klanten "het licht in de duisternis" kunnen zijn. Met een persoonlijke benadering, korte lijnen en rechtstreeks contact streeft iLumiZ ernaar voor elke klant maatwerk te leveren. Met zeer ervaren eigen instructeurs en goede contacten met collegabedrijven zijn wij er erg trots op u als klant de cursus te leveren die u zoekt. iLumiZ is geen lopende band opleidingen fabriek waar de klant achter een klik op de bestelknop verscholen ligt. Wij kennen onze klanten bij naam. Onze klanten weten wie wij zijn.

ONZE CURSUSSEN & TRAININGEN

BHV

BHV is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten.

Bedrijven en organisaties doen er alles aan om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Een veilige werkomgeving voor hun werknemers hoort daarbij. Met een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (BHV) kan er bij eventuele incidenten adequaat worden ingegrepen om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken.

Meer weten?

EHBO

Meer dan de helft van alle Nederlanders weet vandaag de dag nog steeds niet wat te doen in het geval van een ongeluk. En aangezien ook meer dan de helft van alle ongelukjes in en om het huis gebeurt, is het heel belangrijk dat er in ieder huishouden iemand is, die op de hoogte is van hoe te handelen in acute (nood) situatie.

Onder deskundige begeleiding leert u adequaat EHBO te verlenen in verschillende situaties.

Meer weten?

REANIMATIE & AED

De cijfers liegen er niet om! Jaarlijks worden in Nederland meer dan 15.000 mensen, buiten het ziekenhuis om, getroffen door een hartstilstand. Vaak is dat in en rond hun huis. Een kleine rekensom laat dan zien dat dit er bijna 300 zijn per week, wat weer wil zeggen dat dit er meer dan 40 zijn per dag! De kans dat u dit overkomt of dat u erbij bent als het een ander overkomt is dus vrij groot!

Een ambulance is vaak langer dan 6 minuten naar een slachtoffer onderweg. Maar de kans om te overleven na een hartstilstand wordt sterk vergroot als er binnen 6 minuten iemand erbij is die kan beginnen met reanimeren en om eventueel een AED te gebruiken.

Meer weten?

E-LUMIZ BHV

Het E-LumiZ combi programma is een combinatie van E-learning met een praktijkdag.  In de online cursus komen de theoretische kennis en de vaardigheden aan bod die een cursist moet beheersen wil hij als bedrijfshulpverlener aan de slag kunnen.

Cursisten bereiden zich online in hun eigen tempo en op een door hen zelf gekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkdag. U oefent tijdens de praktijk dag alle vaardigheden die noodzakelijk zijn een bekwame BHV'er te worden. De praktijk dag wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Meer weten?

OMGAAN MET ALARMMELDINGEN

U heeft de bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf goed op orde. U heeft een BHV en Calamiteitenplan en meer dan voldoende BHV'ers opgeleid. De voorpostfunctie van de BHV kan alleen adequaat vervuld worden als er binnen uw organisatie duidelijk is hoe een melding moet worden opgenomen en wie er daarna gealarmeerd moet worden.

Tijdens de training Omgaan met alarmmeldingen leren de cursisten aan de hand van hun kennis opgedaan tijdens de BHV-Basis opleiding en door gebruik te maken van de juiste gesprekstechnieken, de juiste procedures te volgen om in het geval van een alarmmelding op adequate wijze op te kunnen treden.

Meer weten?

ONTRUIMINGSOEFENING

In de Arbowet staat dat iedere werkgever verplicht is om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en bezoekers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. Een van die maatregelen is het regelmatig houden van een ontruimingsoefening.

Wat gebeurt er als het brandalarm afgaat? Lopen uw werknemers en bezoekers in paniek door elkaar heen? Of zijn ze in staat adequaat te handelen om te voorkomen dat de crisis situatie volledig uit de hand loopt? In het geval van een brand kan het zicht door rookontwikkeling ernstig bepekt zijn. Waar is de nooduitgang? Weten we waar, en wie zich nog meer in het pand bevindt?

Door regelmatig te oefenen raken uw bedrijfshulpverleners steeds beter bekend met de specifieke situatie in uw bedrijf. 

Meer weten?

"iLumiZ is geen lopende band opleidingen fabriek waar de klant achter een klik op de bestelknop verscholen ligt. Wij kennen onze klanten bij naam. Onze klanten weten wie wij zijn."

Tirza van Kordelaar-Sharpe, directeur iLumiZ

TARIEVEN

Onze tarieven zijn gebaseerd op een cursus “In Company”. Op een door u gekozen locatie, bij u in uw eigen bedrijf, vereniging, school kunnen wij de cursus "In Company" komen verzorgen. Met eventueel uw eigen calamiteitenplan en ontruimingsplattegrond als leidraad wordt door onze zeer ervaren instructeurs de cursus gegeven. Indien u een cursus of training niet op uw eigen locatie, m.a.w. - Out of Company - wilt organiseren, neemt u dan contact met ons op zodat wij uw wensen en mogelijkheden kunnen inventariseren. In nauw onderling overleg bespreken wij uw en onze mogelijkheden om zo uw cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan uw wensen.

BHV
Basiscursus
€265,75
Per Cursist

2 daagse Basiscursus

Inclusief lesboeken, examinering, diploma, pasje en lunch

Minimaal 10 en Maximaal 15 deelnemers

EHBO
Basiscursus
€ 325,-
Per Cursist

3 daagse Basiscursus

Inclusief lesboeken, examinering, diploma en pasje

Minimaal 8 en Maximaal 12 deelnemers

Reanimatie & AED
Basiscursus
€ 95,-
Per cursist

Basiscursus in 4 uur

Inclusief het gebruik van het benodigde materiaal, certificaat,  pasje

Minimaal 8 en Maximaal 10 deelnemers

E-LumiZ BHV
Basiscursus
€174,50
Per Cursist

E-Learning & 1 Praktijkdag

Inclusief toegang tot de E-learning omgeving, toelatingscertificaat, examinering, diploma, pasje en lunch

Minimaal 10 en Maximaal 15 deelnemers

Alarmmeldingen
Training
€155,50
Per Cursist

Dagdeel 4 uur

Inclusief lesmateriaal, competentietoets, certificaat en pasje

Minimaal 6 en Maximaal 10 deelnemers

Ontruimingsoefening
Training
Aanvraag
Per Oefening

Dagdeel 4 uur

Inclusief oefenmateriaal 

Minimaal 6 personen voor deze training