Stop de Bloeding – Red een Leven

EERSTE HULP BIJ LEVENSBEDREIGENDE BLOEDINGEN

.

STOP DE BLOEDING TRAINING

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.

www.stopdebloedingredeenleven.nl


Wat leer je tijdens deze training?

Tijdens de training STOP de BLOEDING leer je alles wat je moet weten om adequaat te handelen in het geval van levensbedreigend bloedverlies. Veel slachtoffers van ongevallen in de privésfeer, bij ongevallen op het werk of bij geweldsdelicten kunnen binnen vijf minuten overlijden door ernstig bloedverlies. Als er snel eerste hulp ter plaatse is, door omstanders of niet-medische hulpverleners is de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk hoger.

Je leert:

  • Herkennen en stoppen van een ernstige – levensbedreigende bloeding
  • Aanleggen van hemostatische (bloedstelpende) gazen in een bloedende wond
  • Aanleggen van een tourniquet
  • Levens redden!

2.5 uur – € 62,50 pp


STOP DE BLOEDING – HERHALING


2,5 uur – € 62,50


De Stop de Bloeding Red een Leven is een initiatief van het VU MC en het Netwerk Acute Zorg NoordWest. In samenwerking met verschillende partners is deze training ontwikkeld. Mijn training wordt gegeven volgens deze opgestelde richtlijnen. Na het volgen van de training ontvangt u het iLumiz – Stop de Bloeding Deelname Certificaat. De training gaat door door bij een inschrijving van 6 personen. Prijzen zijn inclusief BTW.


Vaak worden preventieve zorg cursussen zoals deze (gedeeltelijk) door de zorgverzekeraar vergoed.